CENNÍK

Eduakadémia poskytuje osobitné finančné vzdelávanie vo všetkých sektoroch pre základný, stredný a vyšší stupeň formou užívateľsky jednoduchému e-learningu.

V súčasnosti realizuje ​osobitné finančné vzdelávanie pre všetky sektory:

  • poistenia alebo zaistenia
  • kapitálového trhu
  • starobného dôchodkového sporenia
  • doplnkového dôchodkového sporenia
  • prijímania vkladov
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Uvádzacia - výhodná cenna e-learningu pre 1 sektor a 1 osobu je 10 Eur (firma nie je platiteľom DPH).