NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Vaše otázky k online kurzom

AKO SI VYBERIEM KURZ?

Po prihlásení do systému si môžete vybrať zo zoznamu kurzov https://eduakademia.sk/online-kurzy.html a uskutočniť objednávku kurzu. Zahájiť kurz môžete okamžite, platbu môžete uskutočniť neskôr. Na vašu e-mailovú adresu vám zašleme podklady s údajmi pre vykonanie platby za kurz.

AKO SA ZAREGISTRUJEM?

Vytvorte si konto na tomto linku https://eduakademia.sk/registracia.html. Prihlasovacie údaje sú e-mailová adresa a vami zvolené heslo. Heslo musí obsahovať 8 znakov a z toho musí byť aspoň 1 číslo a 1 veľké písmeno.

Vypíšte registračný formulár. Zadané údaje budú použité vo faktúre, nahlásené Národnej banke Slovenska a vo vystavenom certifikáte o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania.

ČO V PRÍPADE AK SOM ZABUDOL HESLO?

V prípade zabudnutia hesla využite tlačidlo "Zabudol som heslo" na tomto linku https://eduakademia.sk/prihlasenie.html. Na e-mailovú adresu vám pošleme link, prostredníctvom ktorého si nastavíte nové heslo.

KEDY MUSÍM ZAPLATIŤ ZA KURZ?

Kým nezaplatíte za kurz, nebude vám vystavený certifikát o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania. Po prijatí úhrady od vás a spárovaní platby podľa variabilného symbolu, vám na e-mailovú adresu zašleme faktúru, ako daňový doklad.

AKO ABSOLVUJEM KURZ?

Kurz obsahuje 2 prezentácie a 2 testy. Po absolvovaní 1. prezentácie musíte prejsť 1. testom. Až následne môžete ísť na 2. prezentáciu, po ktorej nasleduje 2. test. Zároveň musí byť splnená podmienka pre minimálny čas kurzu (podľa platnej vyhlášky).

AKO SA DOSTANEM K CERTIFIKÁTU?

Po absolvovaní kurzu a zaplatení platby za kurz si vygenerujete certifikát. Vaše certifikáty nájdete, po prihlásení, v časti Moje certifikáty. V prípade absolvovania osobitného finančného vzdelávania bude vaša osoba nahlásená do registra NBS najneskôr však do 2 pracovných dní po úspešnom absolvovaní kurzu. Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania si môžete overiť na: https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/osoby.

DO AKÉHO TERMÍNU MÁM PLATNÝ CERTIFIKÁT?

Dátumom absolvovania osobitného finančného vzdelávania je deň, kedy ste úspešne absolvovali celý časový ako aj obsahový rozsah kurzu. Odo dňa absolvovania sa ráta lehota 365 dní, do ktorých je nutné opätovne absolvovať vzdelávanie, aby ste po celý čas spĺňali podmienku odbornej spôsobilosti. 2 mesiace pred koncom certifikátu Vás emailom upozorníme.